THÔNG BÁO


Trường Đại học Bình Dương thông báo đến sinh viên hệ đào tạo Đại học Từ xa các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán tại Trung tâm Tuyển sinh và đào tạo khu vực Tây Nam Bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cuối khoá cụ thể như sau:

Trường Đại học Bình Dương thông báo đến sinh viên hệ đào tạo Đại học Từ xa các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán tại Trung tâm Tuyển sinh và đào tạo khu vực Tây Nam Bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cuối khoá cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện:

- Sinh viên hệ đào tạo Đại học Từ xa – ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán tại các Trạm đào tạo trực thuộc.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp:

- Thời gian tổ chức ôn tập: ngày 11&12/06/2016.

- Môn thi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị nhân sự (TN1) - MMH: 432113281; Quản trị chiến luợc (TN2) – MMH: 432113282.

- Môn thi tốt nghiệp ngành Kế toán: Kế toán tài chính (TN1) – MMH: 432113283; Kế toán quản trị (TN2) – MMH: 432113284.

- Thời gian thi: Ngày 25/06/2016 – Sáng: 8:00; Chiều: 13:30.

- Sinh viên cập nhật kế hoạch ôn tập, lịch thi chính thức tại địa điểm đăng ký hoặc tại Website: www.bdu.edu.vndaotao.bdu.edu.vn

- Địa điểm tổ chức ôn tập và thi:

- Trung tâm Tuyển sinh và đào tạo khu vực Tây Nam Bộ: số 413 đường 30/04, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang: 425 Mạc Cửu, P. Vĩnh Thạnh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Lệ phí ôn tập và thi, thời gian và địa điểm thu:

- Căn cứ theo Quyết định số 124/QĐ – ĐHBD ngày 23 tháng 04 năm 2015 của Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí các hệ đào tạo năm học 2015 - 2016.

- Mức thu: 1.500.000đồng/sinh viên.

- Thời gian thu lệ phí: từ ngày 01/06/2016 đến hết ngày 12/06/2016.

- Địa điểm thu: Sinh viên đóng lệ phí tại địa điểm đăng ký và ôn tập tốt nghiệp.

Những sinh viên không đóng lệ phí đúng thời gian quy định sẽ không được tham gia kỳ thi, không được công nhận kết quả thi theo đúng quy định chung của Trường.

Sau thời gian hết hạn thu lệ phí tốt nghiệp (05 ngày làm việc) Trung tâm Tuyển sinh và đào tạo khu vực Tây Nam Bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang phải thực hiện chuyển khoản lệ phí tốt nghiệp thu đuợc về Trường Đại học Bình Dương theo đúng như tỷ lệ thoả thuận và đính kèm danh sách sinh viên đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà trường. Đây sẽ là danh sách Đại học Bình Dương duyệt cho phép sinh viên tham gia kỳ thi theo quy định chung của Trường.

Đề nghị sinh viên hệ đào tạo Đại học Từ xa thực hiện đúng theo tinh thần của thông báo này.

Các trường đối tác