THÔNG BÁO


Căn cứ theo kế hoạch số 32/KH-PĐT ngày 17/02/2016 của Phòng Đào tạo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp năm 2016 đã được ban giám hiệu chấp thuận. Nay, Phòng Đào tạo triển khai kế hoạch xét cấp bằng tốt nghiệp cho hệ đào tạo Không chính quy đợt 1 năm 2016 như sau:

1.Điều Kiện Nộp Hồ Sơ Xét Tốt Nghiệp

+ Sinh viên đã thi đạt tốt nghiệp hoặc bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp hay đồ án tốt nghiệp.

+ Đã hoàn tất các môn trong chương trình học.

+ Đã hoàn tất các yêu cầu chuẩn đầu ra theo từng hệ đào tạo (tin học, ngoại ngữ…).

+ Sinh viên đã nộp hồ sơ các đợt trước nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp phải nộp lại hồ sơ.

2.Thời Gian Nộp Hồ Sơ

+ Sinh viên đủ các điều kiện như mục 1 sẽ nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2016.

+ Sinh viên nộp sẽ nộp tại Phòng Tuyển sinh đại học Bình Dương hoặc tại các trạm đào tạo đang học.

3. Hồ Sơ Tốt Nghiệp Gồm

+ Giấy khai sinh (bảo sao có chứng thực)

+ Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp

+ Bằng trung học phổ thông (hoặc tương đương) riêng hệ Văn bằng 2 nộp bằng tốt nghiệp Đại học (bảo sao có chứng thực).

+ Chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ …(theo quy định của từng hệ đào tạo).

4.Thời gian xét tốt nghiệp dự kiến

+ Từ ngày 01/4/2016 đến 04/4/2016 các trạm đào tạo lập danh sách và chuyển hồ sơ về Phòng đào tạo đại học Bình Dương.

+ Từ ngày 26/04/2016 công bố kết quả xét tốt nghiệp.

Trân trọng./.

Các trường đối tác