THÔNG BÁO


Trường Đại học Bình Dương về việc tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Không chính quy các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán và Ngôn ngữ Anh, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức ôn và thi tốt nghiệp như sau:

1. Môn thi tốt nghiệp

 • Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị nhân sự và Quản trị chiến lược.
 • Ngành Kế toán: Kế toán tài chính và Kế toán quản trị.
 • Ngành Anh văn : Reading&Writing và Business English

2. Lớp thi tốt nghiệp

 • Lớp : 14TCQ01, 14TCK01, 14VBA01.
 • Các sinh viên thi lại tốt nghiệp.

3. Thời gian công bố danh sách thi và đóng lệ phí ôn thi tốt nghiệp

 • Ngày 11/12/2015 : công bố danh sách đủ điều kiện dự thi
 • Từ 14/12/2015 à 31/12/2015 : đóng lệ phí  ôn thi (1.500.000 đồng) tại Phòng tài vụ

4. Điều kiện được dự thi

 • Điểm thực hiện và có điểm đạt Chuyên đề báo cáo thực tập.
 • Sinh viên đã tham gia học và thi đầy đủ tất cả các môn học trong chương trình học. (trừ những môn được miễn điểm).
 • Cho phép nợ tối đa 2 môn (không bao gồm môn thi tốt nghiệp)
 • Đã nộp lệ phí thi tốt nghiệp và làm thủ tục đăng ký.

5. Kế hoạch tổ chức ôn và thi tốt nghiệp

5.1 Ngày ôn tập

 • Ngày 19/12/2015 (7h00-17h00): Quản trị chiến lược, Kế toán quản trị.
 • Ngày 20/12/2015 (7h00-17h00) : Quản trị nhân sự, Kế toán tài chính, Reading & Writing
 • Ngày 21/12/2015 và 23/12/2015 (17h45-20h30): Business English

5.2 Ngày thi:

 • 08h00 ngày 17/01/2016 : thi môn Quản trị chiến lược, Kế toán tài chính và Reading & Writing.
 • 14h00 ngày 17/01/2016 : thi môn Quản trị nhân sự, Kế toán quản trị và Business English.

DANH SÁCH THI LẠI TỐT NGHIỆP :

DANH SACH THI TOT NGHIEP 14TCK 14TCQ :

Trân trọng ./.

Các trường đối tác