TIN TỨC, SỰ KIỆN


Về việc tổ chức ôn và thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán và hệ Liên thông (VLVH) ngành Kế toán.

Căn cứ theo kế hoạch của  Phòng Đào tạo thông báo sinh viên kế hoạch tổ chức ôn và thi tốt nghiệp như sau:

1.      Điều kiện được dự thi:

-  Điểm thực hiện Chuyên đề báo cáo thực tập phải ≥ 05

-  Sinh viên đã tham gia học và thi đầy đủ tất cả các môn học trong chương trình của toàn khoá học (trừ những môn được miễn điểm).

2.      Kế hoạch tổ chức ôn và thi tốt nghiệp

Tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

Ngành

Môn thi

Ngày ôn

Ngày Thi

Quản trị kinh doanh

(Hệ từ xa gồm các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị ngoại thương, Quản trị Luật kinh doanh)

 

Quản trị nhân sự

 

 

01/08/2015

09/08/2015

(08h00)

 

Quản trị chiến lược

 

02/08/2015

09/08/2015

(14h00)

Kế toán

( Hệ Liên thông VLVH

Lớp 0760412)

 

Kế toán tài chính

 

 

02/08/2015

 

09/08/2015

(14h00)

 

3.      Thời gian đăng ký và lệ phí ôn thi

·  Sinh viên đăng ký ôn thi từ ngày 15/07/2015 đến ngày 26/07/2015

·  Lệ phí ôn thi tốt nghiệp là 1.500.000 đồng.

Đề nghị các trạm đào tạo và sinh viên  quan tâm lưu ý thực hiện.

Xem thông tin chi tiết file đính kèm

Các trường đối tác